เคมีบำบัดที่บ้านสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

  • ไม่ต้องรอเตียงผู้ป่วย 
  • ได้รับยาตรงเวลา
  • ผลการรักษาดี ผลข้างเคียงน้อย
  • ประหยัดเวลาผู้ป่วยและญาติที่ดูแล
  • ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องรอเตียงผู้ป่วย 
  • ได้รับยาตรงเวลา
  • ผลการรักษาดี ผลข้างเคียงน้อย
  • ประหยัดเวลาผู้ป่วยและญาติที่ดูแล
  • ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โดยแพทย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การดูแลตนเอง ตัวยาที่ให้มีผลข้างเคียงน้อยร่วมกับเครื่องมือที่ใช้มีความปลอดภัยสูง รวมถึงช่องทางการติดต่อกับโรงพยาบาลที่มีทีมพยาบาลให้คำปรึกษาแนะนำ การดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเพื่อการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุด

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการรับบริการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home chemotherapy) ปรึกษาผ่าน LINE เคมีบำบัดที่บ้าน หรือโทร 06-4586-2464