“ปรับตัว ปรับใจ ชีวิตใหม่กับทวารเทียม”

เมื่อพูดถึงการผ่าตัดทำทวารเทียมเพื่อขับถ่ายทางหน้าท้อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกกลัว และวิตกกังวลมาก เมื่อทราบว่าตนเองต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่คิดว่าการที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ จะรบกวนชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน และรูปลักษณ์ อีกทั้งยังมีความกังวลในเรื่องอื่นๆ เช่น การดูแลทวารเทียม การรับประทานอาหาร และการติดเชื้อ เป็นต้น

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับทวารเทียมให้ดียิ่งขึ้น ทำไมถึงต้องทำทวารเทียม ประโยชน์ในการรักษาโรค และการดูแลตนเองเมื่อมีทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง หากปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ท่านก็สามารถดำรงชีวิตอยู่กับทวารเทียมได้อย่างปกติ

ลักษณะโดยทั่วไปของทางเดินอาหาร

เราจะนำทุกท่านทำความรู้จักกับทางเดินอาหารปกติของคนเราก่อน เมื่อท่านรับประทานอาหาร อาหารจะถูกบดเคี้ยว และลำเลียงผ่านหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร คลุกเคล้ากับน้ำย่อยในกระเพาะ ส่งผ่านไปที่ลำไส้เล็กซึ่งทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นอาหารที่ถูกย่อยจะถูกส่งต่อไปยังลำไส้ใหญ่และดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายที่บริเวณนี้ กากอาหารจะแปรสภาพเป็นก้อนแข็งขึ้น กลายเป็นมวลอุจจาระ แล้วถูกขับถ่ายออกมาทางทวารหนัก บริเวณปากทวารหนักจะมีกล้ามเนื้อหูรูดเป็นตัวกลั้นและควบคุมการถ่ายอุจจาระเมื่อร่างกายรู้สึกปวดถ่าย

ทวารเทียมคืออะไร

แก้ไขภาพ

ทวารเทียมคือการผ่าตัดยกลำไส้มาเปิดทางหน้าท้อง เป็นการเปลี่ยนทางเดินอุจจาระให้ออกมาทางหน้าท้องแทนรูทวารเดิม ลักษณะของทวารเทียมจะมีลักษณะคล้ายท่อ อยู่สูงกว่าผิวหนังเล็กน้อย สีชมพูมันวาว ไม่มีเส้นประสาท ดังนั้นเมื่อเราสัมผัสทวารเทียมจึงไม่มีความรู้สึกเจ็บ ส่วนลักษณะของอุจจาระนั้นจะแตกต่างกันตามตำแหน่งลำไส้ที่นำมายกเปิดทำทวารเทียม เนื่องจากทวารเทียมปราศจากหูรูด ทำให้ต้องมีอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายที่เหมาะสม

ทำไมเราต้องผ่าตัดทำทวารเทียม

1.เพื่อรักษาโรคมะเร็งลำไส้ในบางระยะ

2.เพื่อแก้ไขภาวะลำไส้อุดตัน

3.เพื่อแก้ไขความผิดปกติบางประการของระบบขับถ่าย