การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน (TAVR)

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน (TAVR)

โรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง (Severe aortic stenosis) เป็นความผิดปกติของลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ สาเหตุหลักเกิดจากการเกาะตัวของหินปูนแคลเซียมเมื่ออายมุากขึ้น (Calcium build-up) เกิดจากไข้รูห์มาติก (Rheumaticfever) และบางส่วนเกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจแต่กำเนิด

อาการแสดงที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรค

แนวทางการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง

  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก (Aortic valve replacement) ที่่เป็นการรักษาตามมาตรฐาน
  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกผ่านสายสวน (Transcatheteraorticvalvereplacement:TAVR) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงในผู้ป่วยที่อาการรุนแรง มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก มีโรคร่วมหลายโรค เคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบเทียม เคยผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG) และในผู้ป่วยอายุมากกว่า 75 ปี การรักษาด้วยวิธีนี้จะลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาการพักฟื้นในการนอนโรงพยาบาล และเพิ่มคุณภาพชีวิติให้กับผู้ป่วย

ปัจจุบัน การรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงด้วยการทำหัตถการ TAVR เป็นการรักษาตามมาตรฐานในระดับสากล และเป็นเป้าหมายสำคัญของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบ รุนแรง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เท่าเทียมในระดับสากล เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษา การส่งต่อ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหัตถการ TAVR ทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 942-300099-2

เพื่อเชื่อมต่อทุกการรักษาสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน
โดยไม่ต้องผ่าตัดสู่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ

บทความโดย

นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์