โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

💃 8 มีนาคมของทุกปี “วันสตรีสากล” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนัก ใส่ใจ ดูแลสุขภาพของ“ผู้หญิง” เนื่องในเดือนมีนาคม เดือนรณรงค์ “โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่”

🎗โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นภาวะที่การเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ มักพบบริเวณอุ้งเชิงกราน เช่น รังไข่ ท่อนำไข่ เยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกราน หรืออาจแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกในลำไส้ หรือที่ปอด ในแต่ละรอบเดือนเยื่อบุโพรงมดลูกจะหลุดออกจากโพรงมดลูกเป็นประจำเดือน แต่เมื่อเยื่อบุเหล่านี้ไปเจริญเติบโตอยู่ผิดที่ เมื่อหลุดลอกออกก็จะไหลย้อนกลับเข้าสู่ช่องท้องทางท่อนำไข่ มีการสร้างเลือดตามรอบเดือนปกติ ทำให้มีเลือดสีแดงคล้ำหรือสีดำข้นสะสมจนกลายเป็นโรคที่รู้จักกันดี คือ “ช็อกโกแลตซีสต์” โดยความรุนแรงของอาการอาจมีหลายระดับ ตั้งแต่ปวดประจำเดือนเล็กน้อยจนถึงปวดมาก บางรายมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังจากการมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน ทำให้ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน

#ปวดท้องน้อยอย่าปล่อยผ่าน

ใครเสี่ยงบ้าง

 • ผู้หญิงที่ประจำเดือนมาเร็ว
 • ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากและมานานหลายวัน
 • มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้

Checklist 5 อาการ
ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง มีอาการปวดท้องน้อยนานกว่า 6 เดือน
 • ปวดท้องก่อนมีประจำเดือน 2-3 วันและอาการปวดมากขึ้นเมื่อมีประจำเดือน และอาจรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในรอบเดือนถัดๆไป
 • เจ็บในอุ้งเชิงกรานขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยลักษณะอาการปวดจะปวดเจ็บลึกๆในบริเวณช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • คลำได้ก้อนที่ท้องน้อย
 • ภาวะมีบุตรยาก
  บางคนอาจมีอาการอื่น
 • กรณีตัวโรคอยู่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย อาจมีอาการปวดเบ่งเวลาถ่ายหรือถ่ายเป็นเลือดโดยเฉพาะช่วงมีประจำเดือน
 • กรณีตัวโรคอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะ อาจจะปวดเวลาปัสสาวะ หรือ ปัสสาวะเป็นเลือดช่วงที่มีประจำเดือน
 • กรณีตัวโรคอยู่ที่ปอด จะมีอาการไอเป็นเลือด

ปวดท้องน้อยขณะมีประจำเดือนมาก
ปวดท้องน้อยเรื้อรังอย่าปล่อยผ่าน
สัญญาณเตือนโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

รณรงค์สร้างการตระหนักรู้ หากมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง อย่านิ่งนอนใจ “โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่” อาจเกิดขึ้นได้กับสตรีไทยทุกคน แนะนำเข้ารับคำปรึกษาแพทย์และเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง

🏥ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.