HPV เอชพีวี ไวรัสร้าย…ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว…!!!

เชื้อ HPV : Human Papilloma virus  เป็นไวรัสที่ก่อโรคบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก หูดหงอนไก่ ซึ่งเชื้อเอชพีวีที่ก่อโรคมีประมาณ 40 สายพันธุ์แต่มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่ก่อนโรคบ่อย

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากไวรัส ไม่ใช่ กรรมพันธุ์ มะเร็งปากมดลูกคร่าชีวิตสตรีไทยเฉลี่ยถึงวันละ 14 คน ทั้งๆ ที่เป็นโรคที่ ป้องกันได้

โรคมะเร็งปากมดลูก ไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะพัฒนาจนร้ายแรง แต่หากตรวจพบเร็ว จะมีโอกาสรักษาได้หากสูงถึงร้อยละ 98 ซึ่งวิธีการป้องกัน ไม่ยากเลย

เชื้อเอชพีวีแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

สายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำ ก่อนโรคหูดหงอนไก่ เช่น สายพันธุ์ 6 และ 11

สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมาก เช่น สายพันธุ์ 16 และ 18 ทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ

สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อ HPV

เชื้อ Human Papilloma virus หรือ “HPV” เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก มีประมาณ 14 สายพันธุ์ ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อมะเร็งปากมดลูก โดยสายพันธุ์ 16 และ 18 เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้มากที่สุดถึง 70% และมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ มากกว่าคนที่ไม่มีเชื้อ HPV ถึง 35 เท่า

เอชพีวี พบได้ที่ไหนบ้าง ? ติดต่อทางใด ?

การติดเชื้อ HPV ที่พบบ่อย คือ การสัมผัสทางผิวหนัง เพราะฉะนั้น เพศสัมพันธ์จึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ติดเชื้อ HPV บริเวณปากมดลูก และอวัยวะเพศส่วนอื่นๆ ร่วมทั้งทวารหนัก อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อ HPV เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่าย และเป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่ง 80% ของผู้หญิงเคยมีเชื้อ หรือกำลังมีเชื้อ HPV อยู่ในร่างกายโดยไม่รู้ตัว ถ้าร่างกายแข็งแรงเชื้อ HPV จะถูกกำจัดออกไปได้เอง แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอการติดเชื้อดังกล่าวอาจพัฒนากลายไปเป็นเซลล์มะเร็งได้