คำถามยอดฮิต…จริงหรือไม่ ดื่มนมถั่วเหลืองเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม

น้ำเต้าหู้และผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง กับมะเร็งเต้านม

            “คุณหมอคะ ดิฉันสามารถรับประทานน้ำเต้าหู้ได้ไหมคะ จะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมไหม” หนึ่งในคำถามประจำของจากคนไข้ทั้งมะเร็งเต้านมและไม่ใช่มะเร็ง บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยที่คนไข้หลายๆท่านเคยถามมา

            โดยทั่วไปหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมคือการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) เป็นเวลานาน หรือสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วควรเลี่ยงการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทุกชนิด สำหรับผลิตภัณฑ์เต้าหู้มีสารที่ชื่อว่า Phytoestrogen ซึ่งเป็นเอสโตรเจนจากพืชเป็นส่วนประกอบ  เอสโตรเจนจากพืชชนิดนี้โครงสร้างจะต่าง และมีฤิทธิ์ที่อ่อนกว่าเอสโตรเจนในคนที่พบในคน สำหรับการศึกษาในสัตว์พบว่าสาร Phytoestrogen นี้ สามารถเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมได้หากให้ในปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในคนไม่พบโทษของการรับประทานผลิตภัณฑ์เต้าหู้ที่ชัดเจน ในทางกลับกันการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เต้าหู้มีแนวโน้มป้องการมะเร็งเต้านม และอาจจะยังช่วยลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้ว อีกทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชชนิดดีอีกด้วย

            ดังนั้นกล่าวโดยสรุปคือ “คนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสามารถรับประทานเต้าหูและผลิตภัณฑ์ของเต้าหู้ได้ และแนวโน้มจะได้รับประโยชน์มากกว่าได่รับโทษอย่างแน่นอนค่ะ”